Gewoon lekker 1 of 2 dagen ertussen uit en verrast worden. Dan heb je geen zin om eerst veel ingewikkelde voorwaarden door te spitten, kort maar krachtig dus.

Identiteit van de ondernemer

Michel Verrast

KvK-nummer: 63007096
Btw-identificatienummer: NL168058315B01

Op wie zijn deze voorwaarden van toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die op stap gaat met Michelverrast.nl of een verrassingsreis boekt bij Michelverrast.nl

De overeenkomst

Als je bij mij een verrassingsreis boekt, komt er een overeenkomst tot stand tussen jou en Michelverrast.nl. Je krijgt per email een bevestiging van mij zodra je je verrassingsreis hebt geboekt, daarmee is de overeenkomst definitief. Je kunt er zeker van zijn dat je zaken doet met een beveiligde web omgeving. Dit gebeurt via het Hyper Text Transfer Protocol Secure, afgekort HTTPS. Het zorgt ervoor dat jouw gegevens versleuteld verstuurd worden.

Betaling

Betalingen gaan via Betaalprovider Mollie. Aan het einde van mijn boekingsproces wordt je naar hun beveiligde externe pagina geleid om de betaling te verrichten. Betalen kan via iDeal en Mr. Cash. Achteraf betalen is niet mogelijk. Gaat de betaling om wat voor reden dan ook mis via iDeal of Mr. Cash dan krijg je hiervan een melding en kun je het opnieuw proberen.

Het is altijd mogelijk achteraf een factuur te krijgen.

Kosten van een verrassingsreis

De in het programma genoemde kosten van een verrassingsreis zijn per persoon.

Wanneer je wijzigingen in de gekozen verrassingsreis wenst (zoals andere thema’s of een andere prijs), kun je dit per e-mail laten weten. Michel Verrast gaat dan zijn best doen dit voor elkaar te krijgen. Ga er echter wel van uit dat ik je verrassingsreis binnen elf kalenderdagen heb geboekt. Als je verrassingsreis al is geboekt, moeten we samen even naar een oplossing zoeken. Eventuele  boekings-en wijzigingskosten komen wel altijd voor jouw rekening. De bedoelde wijziging maakt deel uit van de overeenkomst na schriftelijke bevestiging per e-mail van Michel Verrast.

Garantiefonds

Met Michel Verrast ga je gegarandeerd op reis. Michel Verrast is aangesloten bij de stichting GGTO, het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators. Dit garantiefonds gerandeert je de teruggaven van vooraf betaald reisgeld in geval van financieel onvermogen van de aangesloten organisaties. Meer informatie over de GGTO is te vinden op www.stichting-ggto.nl 

VvKR

Michel Verrast is lid van de VvKR (Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties). Deze vereniging telt al meer dan 300 leden en voorziet in de behoefte ervaring uit te wisselen, kennis te delen en de belangen te behartigen van de kleinschalig werkende organisaties. Kijk voor meer achtergrondinformatie op www.vvkr.nl

Annulering

Als je je verrassingsreis wilt annuleren, bel me dan zo snel mogelijk op 06-21281587. De annulering is pas definitief na jouw schriftelijke bevestiging per e-mail. Als ik je verrassingsreis nog niet geboekt heb, is het geen probleem. Ga ervan uit dat ik je verrassingsreis binnen elf kalenderdagen heb geboekt. Als je verrassingsreis al is geboekt, moeten we samen even naar een oplossing zoeken. Eventuele boekings-en wijzigingskosten komen wel altijd voor jouw rekening.

Heb je het programma voor je verrassingsreis ontvangen en ben je niet blij met je verrassingsreis? Dat is jammer. Ik heb mijn best gedaan om een zo leuk mogelijke verrassingsreis voor je samen te stellen. Als je echt niet tevreden bent, bel dan even. Dan komen we er samen vast wel uit.

Als je met Michel Verrast op stap gaat heb je niet automatisch een annuleringsverzekering. Deze mag je zelf afsluiten als je dat wilt.

Hetzelfde geldt voor een reisverzekering, deze heb je ook niet automatisch en mag je ook zelf afsluiten als je dat wilt.

Tenslotte is Michel Verrast uiteraard goed verzekerd, ik ga er echter van uit dat je zelf ook een aansprakelijkheidsverzekering hebt.

Je dient bij vertrek in bezit te zijn van alle verplichte reisdocumenten, zoals geldig paspoort of identiteitskaart. Bij het niet nakomen van deze verplichting ben je geheel aansprakelijk voor alle eruit voortvloeiende kosten en/of het geheel of gedeeltelijk niet kunnen deelnemen aan de trip.

​​Verplichtingen van Michel Verrast

Michel Verrast is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de verrassingsreis volgens de overeenkomst. Hieronder wordt mede verstaan de verwachtingen die Michel Verrast in redelijkheid bij je heeft gewekt. Bij de beoordeling hiervan dient natuurlijk rekening gehouden te worden met het verrassende karakter van de verrassingsreis, niet voor niets is dit een verrassingsreis.

Michel Verrast is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van:

  • tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst op grond van je gezondheidsconditie;
  • omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Michel Verrast en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Michel Verrast kunnen worden toegerekend;
  • diefstal, verlies, schade van eigendommen;
  • het feit dat je ziek bent geworden;
  • schade waarvoor reis-en/of annuleringsverzekeringen dekking bieden;
  • invloed en handelen van niet bij de overeenkomst betrokken derden;
  • het door jou handelen in strijd met de wet van het te bezoeken land en het in bezit hebben van stoffen verboden door het land.

Verplichtingen van jou

  • Je bent verplicht relevante persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de verrassingsreis (zoals ziekte, handicap, leeftijd) bij de aanmelding kenbaar te maken.
  • Je bent verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de verrassingsreis door organisaties ter plekke op te volgen. Je bent aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de aanwijzingen.
  • Indien je zodanige hinder of last veroorzaakt dat de uitvoering van de verrassingsreis in sterke mate wordt bemoeilijkt, of hierdoor de deelnemers van de groep in gevaar brengt, kun je van verdere deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor jouw rekening.

Klachten

Ik wil graag dat jij een super leuke verrassingsreis beleeft, dat is waar ik het tenslotte allemaal voor doe. Als er toch dingen mis gaan, los ik dit graag zo snel mogelijk met je op. Je kunt mij bellen op 06-21281587 maar je mag ook zelf ter plekke een oplossing bedenken. Ik vertrouw erop dat je zelf een geschikte oplossing kan bedenken die past bij het voorgevallen probleem. 

Heb je een klacht? Vervelend. Ik probeer je dan zo goed mogelijk te helpen. Neem zo snel mogelijk contact met mij op, natuurlijk het liefst meteen als de situatie waarover je een klacht hebt zich voordoet, dan kan ik het hopelijk direct verhelpen. Samen komen we er wel uit. Mocht er naar jouw inzicht geen bevredigende oplossing zijn gevonden, dan kun je binnen 4 weken na afloop van de trip schriftelijk een klacht indienen. Binnen 4 weken zal ik dan schriftelijk reageren.

Complimenten

Complimenten hoor, zie en lees ik natuurlijk graag. Ik vind het echter nog veel belangrijker dat anderen die horen. Vertel je leuke ervaringen dus zeker ook aan anderen, deel ze op Facebook en zet een leuke review op de website.

"Michel Verrast"
Egmondstraat 17
6843 VS Arnhem
info@michelverrast.nl | (06) 212 815 87